Om Chili

Syfte

Chili är en privat blogg med syftet att reflektera, formulera & fokusera (reducera bruset, se det väsentliga). Syftet är:

  • personlig utveckling genom att formulera och externalisera tankar, insikter, erfarenheter etc.,
  • lära mer om företagande, investeringar (främst aktier) , entrepenörskap, affärsutveckling,
  • samla resurser och knyta kontakter inom intresseområden.

Bakgrund

Utbildad beteendevetare, jobbar inom IT, driver eget (webbutveckling, marknadsföring, e-handel m.m) vid sidan om och hoppas kunna gå över till det heltid inom en överskådlig framtid.

Leave a Comment