The end

by Thomas on september 22, 2011

Det krävs väl Engelsmän för att uttrycka det så vältaligt, kort och koncist.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: